Doel

  • Bestendigen van de band tussen het Huis van Oranje en
    het Nederlandse volk.
  • De inwoners van Heerlen de gelegenheid bieden om gezamenlijk
    hun aanhankelijkheid jegens het vorstenhuis te tonen.
  • De verjaardag van de Koning en de overige leden van het Koninklijk
    Huis luister bij te zetten.

De Oranje Vereniging Heerlen probeert dit doel onder meer te bereiken
door het organiseren van herdenkingen en feesten en het geven van
voorlichting.

De Oranje Vereniging Heerlen doet met name tijdens Koningsdag van
zich spreken door het organiseren van feesten in de wijken van de stad.

De Oranje Vereniging Heerlen is opgericht op 16 januari 1947.Koningsdag Heerlen wordt mede mogelijk gemaakt door:Oranjekrant Heerlen 2019