Koningsdag 2023 in Heerlen

De geschiedenis van de Oranje festiviteiten start formeel in 1947 met de oprichting van de Oranje Vereniging Heerlen. Deze officiële vereniging staat ingeschreven in de Kamer van Koophandel en is aangesloten bij de Koninklijke Bond van Oranjeverenigingen.

Er is echter een prominente voorloper. Ter gelegenheid van het 25-jarig regerings-jubileum van H.M. Koningin Wilhelmina in 1923 werden in Heerlen van 8 t/m 10 september feestelijkheden georganiseerd. Hiertoe werden diverse comités gevormd.
Enkele jaren later, op 26 september 1925 vond in het Raadhuis een bijeenkomst plaats, die was belegd door Burgemeester M.A.M. Waszink en werd voorgezeten door wethouder Spijkers. In deze bijeenkomst werd dhr. Dinger tot voorzitter van het Oranje-Comité benoemd en dhr. Stollman tot secretaris-penningmeester.

Aangenomen kan dan ook worden dat het Oranje-Comité in 1925 met zijn werkzaamheden is begonnen. Dit comité heeft de feesten rond de verjaardag van H.M. de Koningin georganiseerd tot en met 1939. In de oorlogsjaren 1940 t/m 1944 heeft het werk van het Oranje-Comité vanzelfsprekend stil gelegen.

Op 16 januari 1947 vond vervolgens de definitieve oprichtingsvergadering van de Oranjevereniging Heerlen plaats. Op 18 december 2009 vond de meest recente statutenwijziging plaats.
De naam werd aangepast van Oranjevereniging Heerlen naar Oranje Vereniging Heerlen en de doelomschrijving werd veranderd.

Al meer dan 450 jaar is er een bijzondere band tussen het Huis van Oranje en Nederland. De Koninklijke Bond van Oranje Verenigingen (KBOV) wil een ieder duidelijk maken, dat het Huis van Oranje van belang is voor onze samenleving, niet alleen vroeger, maar ook vandaag de dag.

(Bronnen: Rijckheijt, Oranje Vereniging Heerlen, Irene.Borghans, Stichting Open Monumentendag Heerlen, KBOV.)

Wij danken de gemeente Heerlen en onze sponsoren voor de positieve samenwerking dit jaar.


Doel Oranje Vereniging Heerlen

  • Bestendigen van de band tussen het Huis van Oranje en het Nederlandse volk.
  • De inwoners van Heerlen de gelegenheid bieden om gezamenlijk hun aanhankelijkheid jegens het vorstenhuis te tonen.
  • De verjaardag van de Koning en de overige leden van het Koninklijk Huis luister bij te zetten.

De Oranje Vereniging Heerlen probeert dit doel onder meer te bereiken door het organiseren van herdenkingen en feesten en het geven van voorlichting.

De Oranje Vereniging Heerlen doet met name tijdens Koningsdag van zich spreken door het organiseren van feesten in de wijken van de stad. 

De Oranje Vereniging Heerlen is opgericht op 16 januari 1947.

Sponsoren


De Oranje Vereniging Heerlen bestaat geheel uit vrijwilligers die kleinschalig, traditionele en niet-commerciële activiteiten organiseren in hun eigen wijk.
Op Koningsdag zijn er dus in vrijwel alle wijken van Heerlen Oranjefeesten voor kinderen tot een jaar of 15.


Kenmerkende onderdelen van deze laagdrempelige Oranjefeesten zijn de tocht op versierde fietsjes door de woonwijk en een kinderrommelmarkt in de speeltuin of op het schoolplein.


De Oranjefeesten Heerlen-Hoensbroek
worden mede mogelijk gemaakt door